На вічному шляху до Шевченка

Він був сином мужика, і став володарем у царстві духа.
Він був кріпаком, і став велетнем у царстві людської культури


Іван Франко

Тернистими шляхами долі

Ні, не люди тебе вчили:
Мабуть, сама доля,
Степ, та небо, та могили,
Та широка воля !

О. Афанасьєв - Чужбинський

Зайцев П. І.  Життя Тараса Шевченка. - К.:Обереги, 2004. - 480с.
Книга написана з великою любов'ю до поета, дослідженню життя і творів  якого проф. Павло Зайцев  присвятив усю свою довгорічну діяльність. І саме тому постать поета - пророка України виступає в ній в усій своїй величі і багатстві. Автор  всебічно простежує життя Шевченка, глибоко аналізує його творчу спадщину, вводить читача у дивосвіт Шевченкового слова.

    Доля. Книга про Тараса Шевченка в образах та фактах/ Авт. - упоряд. В.О. Шевчук - К.: Дніпро, 1993. - 779с.
Книжка розповідає про життєвий і творчий шлях великого українського поета Т.Г.Шевченка. Подано ряд світлин, автопортретів, малюнків, портретів, віршів Кобзаря у хронологічній послідовності.

Спогади про Тараса Шевченка. - К.: Дніпро. 2013. - 698с.
До збірника спогадів про Тараса Шевченка увійшли мемуари його сучасників. Матеріали  збірника, в яких розповідається про окремі епізоди життя геніального сина українського народу, створюють цілісну картину життєвого і творчого шляху основоположника української літератури. Для зручнішого користування подається іменний покажчик.

Вічний як народ: Сторінки до біографії Т.Г.Шевченка:Навч. посібник. - К.: Либідь, 1998. - 272с.
Тема України, доля народу, біблійні мотиви - ці невичерпні пласти творчості українського генія, великого поета і художника Т.Г.Шевченка висвітлюються в книзі. Сторінки життя та творчості Кобзаря, хрестоматійно відомі теми доповнюють і поглиблюють раніше не публіковані документи, спогади сучасників Т.Г.Шевченка, а також репродукції з його картин, офортів, автографи.

Ковтун Ю.І. Тарасові музи. - К.: Україна, 2003. - 207с.;іл.
Науково - популярна книга розповідає про жіноцтво, яке оточувало Тараса Шевченка, його сердечні почуття, його музи, що надихали великого поета  та художника на створення геніальних поезій і невмирущих полотен, про музу всього його життя, якою була для нього Україна.

Франко І. Шевченкознавчі студії / Упоряд. М.Гнатюк .- Львів: Світ, 2005. - 472с.
У книзі вперше в Україні зібрано шевченкознавчі студії Івана Франка , які друкувалися від 80 - х років XIX ст. до перших десятиліть XX ст. в українських, польських, німецьких, та ін. виданнях. Ці праці дають змогу глибше осягнути ідейно - теоретичні та образно - стильові особливості поезії Т.Шевченка, історичне значення художнього досвіду великого поета в українській і світовій літературі.

     Єфремов С.О. Шевченкознавчі студії. - К.: Україна, 2008. - 368с., порт.
До видання ввійшли вперше зібрані разом праці одного з дослідників творчості Кобзаря ( від 1899 року до арешту в 1929 році) - як фундаментальні наукові праці, так і оригінальні розвідки, полемічні статті, рецензії на тогочасні публікації, що стосуються життя і творчості Шевченка.

Дяченко Т. Гілка Шевченкового роду. Портрети сучасників. . - Київ - Севастополь:Просвіта, 2007. - 80с.
Праправнучка Тараса Шевченка Тамара Дмитрівна Красицька  у даній книзі піднімає питання поважного відношення севастопольців до особистості Великого Кобзаря і активної громадської позиції його послідовників.

    Дуда І., Мельничук Б.  Тарас Шевченко на Тернопільщині. - Тернопіль: Новий колір, 2007. - 108с.
Книжка веде дорогами, якими мандрував по Тернопільщині Тарас Шевченко, ознайомлює з пам'ятними місцями, пов'язаними з перебуванням у нашому краї Великого Кобзаря, розповідає про увічнення його пам'яті.

Золоті зерна поезії Шевченка

                                Слово вічне, слово невмируще своєю правдою, невідцвітне художньою красою - це  і є "Кобзар".

О. Гончар

Шевченко Т.Г. Кобзар. - К.:Веселка,1998. - 486с.,іл.
Кожен, хто відкриє томик "Кобзаря". увійде в буйний світ його образів, сягне в його розпечені надра, відчує: книгу цю писала людина, яка воістину вистраждала свої злети, яка по крутизнах життя піднеслась до вершин мудрості, до вершин людського духу.

     Цвілюк С.А. Історична мудрість великого Кобзаря. Історизм та соціально - політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка. - Одеса: Маяк, 2008. - 312с.
Великі епічні зразки збагатили не тільки українську, але й світову літературу. Поеми і вірші історичної , історико - революційної та соціально - політичної проблематики ( "Гайдамаки", "Іван Підкова", "Тарасова ніч", "Іржавець", "Кавказ", "Сон" та ін.) - це вершина досягнення  геніального поета.

Шевченкова криниця. Збірник афоризмів із віршів Тараса Шевченка / Упорядн. В.Дорошенко, Т.Майданович. - К.: Криниця, 2003. - 288с., портр.
Збірник яскравих і змістовних висловів із творів Шевченка має велике теоретичне і практичне значення для всіх шанувальників українського слова, які зможуть більш ефективно використати творче надбання поета в навчанні та повсякденному житті.

Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація. - К.: Освіта, 1998. - 238с.
У посібнику грунтовно досліджені основні поетичні твори Кобзаря. Він постає і як жива людина, і як Пророк українського народу, для якого національна ідея була провідною.

                                        Музика та живопис у творчості Кобзаря.

                     Твори Шевченка переживуть віки і вічно будитимуть у серцях людей благородні великі почуття.

К.Станіславський

    Антонович Д.В. Шевченко - маляр. - К.:Україна, 2004. - 272с.; іл.
Ця книга - одне з найкращих  досліджень мистецької спадщини Т. Г. Шевченка. Детально аналізується малярська творчість поета, стрижнем якої була велика, безмежна, сильніша за все любов художника до України. Видання ілюстроване і розраховане не тільки на фахівців, а й широке коло читачів.

Королюк Н. Кобзарева пісня. Поезія Тараса Шевченка і музика. - К.: Фонд мистецтв "Юні таланти", 1994. - 75с.
Книга розкриває складну і цікаву тему, розповідає про те, яке важливе місце в житті поета посідала музика, українська народна пісня та яким чином поезія Шевченка вплинула на розвиток української музики. Автор знайомить  читача з кращими музичними творами, написаними на Шевченківські тексти.

    Білинська М. Грає Кобзар, виспівує. - К.: Музична Україна, 1981 - 129с.;іл.. ноти.
В книзі розповідається про роль народної пісні в житті і творчості Шевченка, аналізується взаємозв'язок поетичних творів великого Кобзаря з українською народнопісенною творчістю.

Національний музей Тараса Шевченка [ Альбом ] / Упорядн.  Т. Андрущенко, С.Гальченко. - К.: Мистецтво, 2002. - 224с.: іл.
Альбом представляє значну частину мистецької колекції творів Тараса Шевченка. Репродукції художніх творів супроводжуються науковими коментарями.

Невмируща слава генія

  Тарас Шевченко - не тільки геній сам собою, не тільки просто геній. Одночасно в ньому втілено поетичний геній українського народу.

К.Е.Францоз

    Дзюба І. Тарас Шевченко. - К.: Вид.дім "Альтернатива", 2005. - 704с., іл.
Дана книга - прагнення автора охопити весь обшир літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті.

Іван Огієнко (Митрополит Іларіон). Тарас Шевченко. - К.  Наша культура і наука, 2002. - 440с.; іл.
Книга про Шевченка - одна з небагатьох книг Івана Огієнка, яку він писав усе своє життя, але так і не довів свій творчий задум до кінця. Створені в еміграції, сотні рукописних сторінок повернулися на батьківщину лише тепер - більш ніж через чотири десятиліття після написання і через тридцять літ після смерті автора. Це видання стане своєрідним відкриттям для сучасного шевченкознавства.

     Шевченко і світ: Збірник. - К.: Дніпро. 1989. - 316с.
У збірнику йдеться про світову славу Т.Г.Шевченка. Автори простежують, як відкривали, сприймали, перекладали, інтерпретували творчість геніального українського поета у слов'янському світі, Західній Європі, Латинській Америці та інших регіонах. Це один із перших збірників, який розкриває шляхи Шевченка до різномовної аудиторії.

Палієнко М.О. Свята пора Кобзаря  :Поезії. - Одеса: Маяк, 2007. - 176с.
Невмируще слово воістину народного речника, людини - борця Тараса  Григоровича  Шевченка завжди наснажуватиме наші серця, кликатиме до високих веж у духовному поступі. Життєстверджувати заповіти генія, любити і плекати материнську мову - наскрізний стержень нової книжки сучасного українського поета.

Національна премія: перші лауреати / Уклад. О.Дейнеко, А.Качан. - К.: УКраїна, 2000. - 104с.; іл.
Документальний збірник прсвячений першим лауреатам Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Підготувала  провідний бібліограф Чортківської ЦБС  Надія Лугова.

на початок

 
©2011 Чортківська Центральна бібліотека