Мій край - моя історія жива

Читай і думай, друже мій,
І не цурайся свого роду.
Земля - це книга, у якій
Історія твого народу.

Д.Білоус.

Чорпіта Я., Чорпіта О. Літературно - мистецька та наукова Чортківщина. - Чортків, 2007. - 111с.
Це вдала спроба невтомного пошуківця Всеукраїнської спілки краєзнавців, заслуженого працівника культури, директора Чортківського краєзнавчого музею Яромира Чорпіти та старшого наукового працівника Ольги Чопіти влучно передати дух нашої епохи, наповненої незгасним вогнем далеких предків. Кожна сторінка - це події, факти, біографії людей, що творили історію у Чортківському краї.

Чортківщина. Історико - туристичний путівник: Автор-упорядник В.Погорецький. - Тернопіль: Астон, 2007. - 188с.
Чортківщина славиться своєю героїчною історією, що сягає незапам'ятних часів. У цій книзі здійснено спробу провести читача звивистими шляхами історії від давнини до сьогодення. Ця книга про красу природи і велич духу людей, які проживають у населених пунктах Чортківщини.

Фойдюк М., Ризак О., Билинська Д. Село Заболотівка. Історичний нарис. - Тернопіль: Астон, 2012. - 128с.
Автори зробили спробу проаналізувати архівні документи та першоджерела, упорядкувати спогади старожилів села Заболотівка Чортківського району. Вміщені світлини останніх років.

Маланюк М., Квасниця Ф., Горин Г. Село Джурин. Люди: роки життя, їх долі і результати невтомної праці. - Тернопіль: Джура, 2000. - 120с.
Автори здійснили історичний екскурс у минуле села Джурин Чортківського району, перша згадка про яке датується 1607 роком; зробили спробу відновити віхи зростання національної свідомості жителів села.

Штепа М. Терновий вінок Ромашівки. - Тернопіль: Збруч, 2006. - 178с.
Книга ця - це спроба автора зберегти у пам'яті нащадків імена тих односельчан, котрі віддали життя за щасливе майбутнє розтерзаної багатостраждальної країни у середині XX ст.

Старовський М. Славна історія села Стара Ягільниця (минувшина і сьогодення). - Тернопіль: Лілея, 2004. - 72с.
Педагог і краєзнавець, активний громадський діяч відслідкував історію свого села від XVIII ст. до часів незалежної України. Є розділи прсвячені воякам УПА - вихідцям із села Стара Ягільниця. Подається чимало світлин, як давніх так і сучасних.

Старовський М. Громадсько - політичні товариства в Ягільниці Старій 1900 - 1939 рр.. - Чортків, 2004. - 67с.
Автор висвітлює діяльність товариств "Прсвіта" ім. Т.Шевченка, "Сокіл", "Січ", "Пласт", які діяли на території села та району.

 Бубернак С. Ягільниці - 555 (путівник - довідник). - Чортків, 2003. - 41с.
Книгу написано на основі архівних матеріалів та матеріалів народного музею історії села Ягільниці. Прочитавши, можна ознайомитись з далеким минулим села, його історичним поступом, пам'ятками історії і культури та людьми - творцями історії краю та сьогодення.

Легенди про Ягільницю. Укладач С.Бубернак. - Чортків, 1997. - 34с.
Подані легенди, перекази, записані в Ягільниці про походження назви села, його околиць та прилеглих полів.

Бубернак С.І. Мала сакральна архітектура Ягільниці. Історична довідка. - Тернопіль:ТзОВ "Терно -граф", 2002. - 80с.
Це своєрідне висвітлення культурної спадщини села, що є проявом релігійно - художнього світогляду фундаторів і творців сакрального мистецтва.

Федоришин П.С. У водовертях Серету. Десять новел з мого дитинства на теренах історії села Біла Чортківського району. - Тернопіль: ТзОВ "Терно - граф", 2012. - 1120с. -іл.
Від глибокої давнини до сьогодення автор веде мову про життя села, найважливіші події, про його жителів. Чимало сторінок присвячено духовній, національно-патріотичній та просвітницькій діяльності в Білій. Книга ілюстрована малюнками, фотографіями, копіями документів, рукописів. Подається список використаної літератури та список скорочень.

на початок

 

 

 
©2011 Чортківська Центральна бібліотека