Бюро у справах
освіти та культури США

У жовтні 2003 року у результаті перемоги в конкурсі проектів LEAP ( Інтернет для читачів публічних бібліотек) Центральною бібліотекою було отримано грант для створення Інтернет – центру. За кошти гранту в Інтернет – центрі встановлено сервер та 5 робочих місць, забезпечено безперебійне живлення сервера і робочих станцій.

Бібліотекою розроблені правила користування Інтернет – центром, згідно яких тривалість роботи користувача в Мережі 45 хвилин в порядку загальної черги з попереднім записом на наступний день.

6 працівників бібліотеки пройшли навчання у Всеукраїнській комп’ютерній школі.

Інтернет – центр забезпечує:
Безкоштовний доступ з Інтернет для доступу району;
Можливість кваліфікованого пошуку, систематизації інформації Інтернет;
Формування у читачів бібліотеки інформаційної грамотності та культури споживання інформаційних ресурсів світової мережі;
Поширення серед учнівської та студентської молоді передових знань про інформаційні технології.

П Р А В И Л А

користування Інтернет-центром

Чортківської центральної бібліотеки

Internet – це світова мережа, і бібліотека не несе відповідальності за інформацію, яку читач може отримати з неї, однак в одержаній інформації в Інтернет-центрі надаватиметься користувачам з ціллю їх навчання, професійного росту, популяризації наукових досліджень в різних галузях знань, ознайомлення з документами в сфері міжнародної політики, з кращими зразками світової літератури, музики, мистецтва, культури тощо.

Користувач має право:
Використовувати ресурси Інтернет-ценру для пошуку необхідної інформації протягом 45 хв. У разі відсутності черги час користування продовжується.
Здійснювати спілкування у чатах та брати участь у дискусійних форумах.
Використовувати електронну пошту.
Копіювати знайдену в Інтернеті інформацію на електронні носії.
Одержувати консультації у працівника Інтернет-центру щодо роботи з комп’ютером.

Користувач зобов’язаний :
Попередньо провести запис у працівника Інтерент-центру.
П еред початком роботи пред'явити читацький квиток (разом з документом підтверджуючим особу) працівникові бібліотеки.
П ри першому відвідуванні заповнити читацький формуляр та ознайомитися з правилами користування Інтернет-центром та інструкцією по техніці безпеки.
Перед початком роботи повідомити про вид потрібних послуг та тематику інформаційного запиту.
П ідтримувати тишу та чистоту в центрі.
Б ережливо ставитися до обладнання Інтернет-центру, при перших же збоях у роботі комп ’ютера повідомити про це, працівника Центру.
В икористовувати жорсткий диск комп'ютера для зберігання власної інформації не довше сеансу роботу в Інтернет-центрі.
П ри потребі копіювання читач повинен пред'явити працівникові бібліотеки дискету для форматування.

Користувачам забороняється:
П очинати працювати в Інтернет-центрі без дозволу працівника.
В икористовувати техніку та програмне забезпечення в цілях що непередбачають пошуку інформації та задоволення читацьких запитів.
П орушувати буть-які пункти з інструкції по техніці безпеки.
В носити будь-які зміни в технічні та програмні параметри комп'ютерної техніки, самостійно знищувати будь-які файли з комп'ютера.
В икористовувати комп'ютерну техніку, програмне забезпечення та мережу Інтернет в комерційних цілях (для продажу, купівлі, реклами товару, послуг тощо) .
Н еправомірне скачування та використання ліцензій, порушення законів копірайту.
Використовувати копм’ютер з метою, що не відповідає завданню існування Інтеренет-центру (ігри, розваги).
За пошкодження програмно-технічних засобів центру читачі несуть повну матеріальну до відповідальності у відповідності з чинним законодавством України законодавством України.

При порушенні даних правил користування Інтернет-центром читачі будуть позбавлені прав користування мережею Інтернет.

 
©2011 Чортківська Центральна бібліотека