Освітня   мережа Чортківщини

У Чортківському   районі   сформована мережа освітніх   закладів, яка в цілому задовольняє потреби населення у здобутті   дітьми освіти. Функціонують навчальні заклади, які забезпечують:

- дошкільну освіту,

- загальну шкільну   освіту,

- позашкільну   освіту,

- вищу та середню   спеціальну освіту.

З усилля освітніх   установ району спрямовані на перехід до профільного навчання. В ряді шкіл започатковано поглиблене вивчення   окремих   предметів ( англійської, французької мов, математики, біології, географії, основ   економіки).

Планується   поглиблене вивчення   рідної   мови у поєднанні   з професійною   підготовкою, зокрема, на базі Чортківського МНВК та загальноосвітньої   школи – інтернату.

Освіта в районі

 Для задоволення освітніх проблем  в районі  функціонують 52 загальноосвітніх навчальних заклади ( 18 – І–ІІІ ступенів, 24 – І–ІІ, 9 – І ступеня і одна гімназія ), у яких здобувають освіту 7460 учнів.
На сьогодні в районі функціонує 38 дошкільних навчальних закладів, з них у місті - 8, в селах - 30. Дошкільну освіту у цих закладах здобуває 1845 дітей ( 1105 – у місті, 740 – в селах ). Одна з проблем дошкільної освіти – нестача місць у дитсадках міста, де на 100 місць припадає 108 дітей.
Результати тестування 2010 року показали, що 58,8% випускників отримали бали середнього, достатнього та високого рівнів. У порівнянні з іншими районами на обласному рівні випускники району отримали І місце з математики, ІІ місце з історії України і ІІІ місце розділили географія та англійська мова.
Середній бал успішності Чортківської гімназії склав 9,67, Пробіжнянської ЗОШ – 7,8, Чортківської ЗОШ № 4 – 7,76, № 5 – 7,65, № 2 - 7,6, Ягільницької ЗОШ – 7,44, Чортківської ЗОШ № 6 – 7,11, № 7 – 7,07, Джуринської ЗОШ – 7,07.
За результатами моніторингу якості освіти Чортківська гімназія займає І місце в області.
Здобувати позашкільну освіту учні району мають можливість на базі Палацу дітей та юнацтва, ЦНТТДУМ, ДЮСШ та навчального закладу, що надає послуги допрофесійної та професійної підготовки молоді – Чортківського міжшкільного навчально – виробничого комбінату.
У 126 гуртках позашкільних закладів 1765 дітей розвивають свої особисті якості та мають змогу за своїми уподобаннями провести цікаво позаурочний час. Загалом 31% охоплені різними видами творчої діяльності у позашкільних навчальних закладах ( 2007/ 08 н. р. – 23 % ). на базі Чортківських ЗОШ І – Ш ст. № 5, 7,4 працюють філії районних позашкільних закладів. Загалом, учителями шкіл забезпечується позаурочна діяльність 458 шкільних гуртків, до яких залучено 1946 дітей.
На обліку у відділі освіти налічується 125 дітей–сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, з них 29 дітей-сиріт та 96 дітей, позбавлених батьківського піклування, 61 дитина навчається у загальноосвітніх школах району, 3 - в ліцеях, 2 – ВНЗ, 12 – ВПУ, 15- дошкільного  віку, 29 навчаються в інтернатних закладах області.
Під опікою ( піклуванням ) у відділі освіти знаходиться 70 дітей–сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. В районі створено два будинки сімейного типу (Палашівський і Пастушівський), у яких виховується 12 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 8 дітей проживають у прийомних сім’ях.
Одним з важливих чинників розвитку сучасної освіти є упровадження новітніх технологій навчання, долучення учнів та педагогів до світових джерел інформації.
В цьому плані досягнуто таких успіхів: 549 комп’ютерів та 9 мультимедійних комплектів є в закладах освіти і  використовуються  у навчальному процесі. Підключено до мережі інтернет 14 загальноосвітніх навчальних закладів, що складає 32% від загальної кількості.
На сьогоднішній день за програмами “Інтел. Навчання для  майбутнього” та  “Партнерство у навчанні”  підготовлено 45% педагогічних працівників району.

/оновлено станом на 01.12.2010 року/

 

Дошкільна освіта

Загальноосвітні школи

Вищі заклади

Позашкільні заклади

 
©2011 Чортківська Центральна бібліотека