Архівний відділ райдержадміністрації

м. Чортків, Тернопільської обл.
вул. В.Великого, 14 А
48500
тел. (03552) 3-16-67

Архівний відділ працює з 8.00 до 17.15год., підпорядкований районній держадміністрації та обласному державному архіву.

Архів працює щоденно, крім суботи та неділі.

Державний районний архів є джерелом комплектування документів постійного зберігання національного архівного фонду. Документи зберігаються з 1944 року. На зберігання є документи з особового складу ліквідованих малих приватних підприємств, кооперативів. Відділ обслуговує відвідувачів і виконує запити установ, правових органів, підприємств, організацій.

Історія Чортківського районного дер­жавного архіву сягає листопада 1939 року. Під час Другої світової війни при­пинив свою діяльність, відновивши ї після звільнення району від німецько-фашистських загарбників у квітні 1944 року. Його завідувачами були Рекрутяк Петро Михайлович, Бабин Ганна Дани­лівна, Пролубнікова Марія Петрівна. З 21 листопада 2002 року утворено архів­ний відділ Чортківської районної дер­жавної адміністрації. З травня 2007 року його очолює Кравчук Ігор Богданович.
В архівному фонді знаходяться 242 фонди, 31384 одиниці зберігання доку­ментів НАФ за 1944-2006 роки, в тому числі 23351 одиниця періоду незалеж­ності держави. Документи з особо­вого складу складають 1330 одиниці зберігання. 155 фондів закриті і не по­повнюються, так як їх організації, установи припинили своє існування.

 

 
©2011 Чортківська Центральна бібліотека